Weksle

SPÓŁKA ALTERA VITA OPRACOWAŁA DŁUGOTERMINOWY PLAN ROZWOJU SIECI DOMÓW SENIORA W ATRAKCYJNYCH LOKALIZACJACH ŚRODOWISK UZDROWISKOWYCH. PROGRAM JEST OPARTY O PROGNOZY DEMOGRAFICZNE ORAZ DOŚWIADCZENIA KRAJÓW Z ROZWINIĘTYM RYNKIEM SENIORALNYM.

OPRACOWANA STRATEGIA KŁADZIE GŁÓWNY NACISK NA STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO INWESTORÓW, POPRZEZ ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW GWARANTUJĄCYCH WYSOKI STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA INWESTYCJI.

 

Warunki 

Altera Vita sp. z o.o w 2019 i 2020 roku przeprowadza prywatne emisje weksli inwestycyjnych zabezpieczonych. Celem emisji jest finansowanie rozwoju sieci domów seniora. 

Parametry emisji: 
Okres zapadalności weksli – 24 miesiące 
Przeznaczenie emisji – finansowanie sieci domów seniora 
Zabezpieczenie – hipoteka 
Wartość nominalna weksla – 4000 PLN (1m2)
Oprocentowanie – stałe 8%
Wypłata dyskonta – półroczna

 

 

 

Masz więcej pytań?

Wpisz swój numer telefonu a skontaktujemy się!
Dlaczego domy seniora ? 

W ciągu stu lat, od połowy wieku XX, do połowy XXI w. liczba seniorów w naszym kraju zwiększy się siedmiokrotnie. Polskie społeczeństwo się starzeje i to w zawrotnym tempie. Jeżeli prognozy demograficzne się nie zmienią, to do 2050 r. ponad 40 proc. Polaków będzie miało powyżej 60 lat. Zaczyna się Polsce kształtować srebrna gospodarka na wzór zachodnich czy japońskiej. Będzie to wymagało stworzenia usług i produktów z myślą o seniorach. Idealnym przykładem tego są powstające w całym kraju domy dla seniorów, w których ciągle brakuje miejsc. Na przeciw tym wymaganiom, stawianym przez nowo kształtujący się rynek, wychodzi spółka Altera Vita z długoterminowym planem rozwoju domów seniora.


 Spółka Altera Vita nie będzie prowadziła bezpośredniej działalności operacyjnej w zakresie opieki nad seniorami. Podpisała umowę z operatorami, którzy specjalizują się w tego typu działalności. Źródłem dochodu będzie wynajem kompleksu i udziały w przychodach od seniorów, których Altera Vita pozyskuje.

Strategia działania i rozwoju ? 

Spółka Altera Vita powstała w 2014 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku senioralnego, który boryka się z brakiem miejsc. W szczególności brakuje ośrodków o wysokim standardzie, zapewniających godne warunki życia, wypoczynku i rekreacji. Jednym słowem warunków pozwalających na odpoczynek i radość z zasłużonej emerytury. Obecnie do spółki należą już trzy budynki, w tym dwa stanowiące jej własność. Plan zakłada rozbudowę sieci do minimum 10 obiektów. Spółkę charakteryzują ambitne cele rozwoju oparte na trzech filarach. Pierwszym filarem są rekreacyjne lokalizacje. Budynki położone są w sąsiedztwie gór, jezior, lasów czy morza, pozwalających na wypoczynek i rekreację.
Drugim filarem są wakacje na emeryturze, czyli możliwość przemieszczania się pomiędzy istniejącymi lokalizacjami.
Trzecim filarem jest tworzenie wiosek seniora, czyli małych domków z werandą i ogródkiem, skupionych wokół budynku głównego, pozwalających seniorom na zamieszkanie w warunkach domowych, z poczuciem własnej przestrzeni, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej opieki.
Warunki tworzone przez sieć pozwolą zapewnić najwyższy standard życia, wypoczynku i poczucia domowego ogniska.

Dlaczego my ? 

         DUALIZM PODMIOTÓW - Sieć Altera Vita oparta jest o dwa podmioty: Altera Vita jako deweloper obiektów, oraz operatorzy zapewniający obsługę obiektów. Podmioty mogą się wzajemnie wspierać w rozwoju sieci zarówno merytorycznie jak finansowo.

         WYŁĄCZNOŚĆ ZABEZPIECZENIA – Dzięki inwestorom spółka Altera Vita chce całkowicie wyeliminować dłużny kapitał, dzięki czemu nasze nieruchomości nigdy nie będą obciążone długiem.

         PIERWSZEŃSTWO INWESTORÓW – Nasi inwestorzy zaspokajani są w pierwszej kolejności, zarówno w przypadku wypłat weksli jak i ewentualnej sprzedaży budynków, co daje gwarancje zabezpieczenia remitentów.

       BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI – Interesu inwestorów reprezentuje niezależny administrator zabezpieczeń, czuwający nad prawidłowością zapisów hipotecznych.

     SKUTECZNE BUDOWANIE MAJĄTKU – Możliwość kumulowania kapitału w czasie poprzez zakup kolejnych m2 oraz zmiana nabytych m2 na udziały w budynkach.

Jak do nas trafić?

  • Pl. Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów