Problemy Seniorów

Analizując kształt nieustannie pogłębiającej się piramidy wieku Polaków, można jednoznacznie stwierdzić iż przeciętna średnia wieku się wydłuża przy równoczesnym niskim poziomie dzietności społeczeństwa. Takie zjawisko powoduje, że ilość osób młodych, w sile wieku jest niewystarczająco duża aby pokryć odpowiednią wysokość emerytur dla przybywających seniorów.

Skutki takiej kolei rzeczy odczuje w przyszłości każdy z nas, niezależnie od obecnego wieku. 

Seniorzy to osoby, które w większej części pracowały fizycznie przez całe swoje życie, odpowiedzialnie dysponowały swoim majątkiem i wychowały kolejne pokolenia. W jesieni wieku przychodzi im zmierzyć się z niewystarczającą emeryturą, która stanowi około 1/3 ich ostatniej pensji. Z dnia na dzień, osoby te muszą się zderzyć z bolesną rzeczywistością emeryta.

Wiele osób, pomimo zrezygnowania z dodatkowych przyjemności nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Znaczna część stałego przychodu pochłaniana jest przez koszty stałe życia, w tym wydatki na leki.

Osoby w wieku podeszłym zamieszkują głównie w jedno i dwuosobowych gospodarstwach domowych. Przeciętny dochód rozporządzalny na seniora wynosi 1407 zł. Mianem dochodu rozporządzalnego określona jest suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego pomniejszona o podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Równocześnie wydatki w tych gospodarstwach, na osobę wyniosły 1459 zł, w tym koszty żywności, zdrowia, użytkowania za mieszkanie, czy energię. Tym samym wydatki te były wyższe o 35% od wydatków gospodarstw, składających się z osób młodych. Przeciętny senior zatem, przy obecnych kosztach życia, nie ma możliwości utrzymać się w 100% samodzielnie. Z obawy przed wykluczeniem osoby starsze wolą jednak nie dojeść czy nie wykupić leków zamiast prosić o pomoc młodsze pokolenia.

Prognozy na najbliższe 10 lat nie są pokrzepiające. Ponad połowę Polaków będzie wtedy stanowiła grupa wiekowa 65+. Spowoduje to jeszcze większe uszczuplenie budżetu państwa. Wśród seniorów dominuje płeć żeńska. Są to w większości osoby bierne zawodowo z powodu wielu chorób i niepełnosprawności.

Po analizie kosztów życia seniora pozostaje smutne pytanie. Co z pasjami rozwijanymi przez nich we wcześniejszych latach? Co z możliwością kreatywnego spędzania wolnego czasu? Czy nie chcielibyśmy, aby w jesieni wieku, po przepracowaniu swojego całego życia, stać nas było na realizację ukrytych marzeń lub po prostu swobodne spędzanie czasu na wybranych przez nas aktywnościach?

Sytuacja finansowa seniorów i brak perspektyw na poprawę skutkuje nie tylko pogarszającym się stanem fizycznym, poprzez oszczędzanie na lekach, czy długie oczekiwanie na wizytę u lekarza specjalisty. Jest przyczyną nieustannie pogarszającego się stanu psychicznego. Skutkuje to wieloma depresjami i brakiem poczucia własnej wartości. A stąd już niedaleka droga do podjęcia nierozważnych decyzji o zaciągnięciu zbyt drogiego kredytu, czy oddania mieszkania pod zastaw.

Największym zagrożeniem dla seniorów są niewystarczające emerytury oraz parabanki i „urokliwi” agenci oferujący podstępne, z pozoru idealne rozwiązania dla trudnej sytuacji finansowej osoby starszej.

W okresie wakacyjnym, który trwa, wszyscy z nas myślą o urlopie i wyjazdach. Wszyscy z wyjątkiem seniorów, których na to nie stać. Jedyną możliwością wypoczynku dla osób starszych jest wyjazd do sanatorium, na który czas oczekiwania wynosi kilka lat.

Powstaje, ale nadal zbyt mało inicjatyw osiedlowych zrzeszających seniorów, których łączą te same radości i problemy. Sprzyja to ich asymilacji w społeczeństwie i zapobiega poczuciu osamotnienia i dyskryminacji, a ulokowanie takich punktów na osiedlach zwiększa ich dostępność dla wszystkich.

Czasy w których żyjemy są nastawione przede wszystkim na konsumpcję. Wartości zostały przesłonięte przez egoistyczny punkt widzenia każdego z nas. A może by tak wykorzystać egoizm i zrobić dzięki niemu coś dobrego? Może powinniśmy egoistycznie zastanowić się nad tym jak chcielibyśmy aby wyglądała nasza starość? I w ten właśnie sposób traktować starsze pokolenia? Ze zrozumieniem, szacunkiem i cierpliwością. Pracujmy nad ich świadomością finansową oraz pomóżmy odnaleźć się w gąszczu ofert, okazji i drapieżnych reklam. Czuwajmy i nie odsuwajmy się od nich, wtedy kiedy najbardziej nas potrzebują. My też kiedyś będziemy mieli problem z odnalezieniem się w panującej rzeczywistości, która niczym nie będzie przypominała tej w której żyliśmy jako młodzi ludzie. Pamiętajmy o tym, a świat będzie lepszy.